vrijdag 7 juni 2013

Healing environment

positionering
Clairette Gitz
Een ongezonde omgeving , daar wil je toch eigenlijk niet in leven. Wanneer wordt een omgeving ongezond genoemd? Vaak gaat het om vervuilde lucht, die niet direct waarneembaar is door bv stank, maar waarbij allerlei stofjes in onze longen komen, die niet bevorderlijk zijn voor onze gezondheid. Deze stofjes zijn meetbaar zoals bv koolmonoxide, bekend, omdat het verstikking veroorzaakt. Ook is overbelasting door geluid ongezond, ook hier zijn regels voor opgesteld en geluidsniveau is ook meetbaar. Een aanwijsbaar gevolg hiervan in onze omgeving zijn geluidswallen, die de achterliggende gebieden vrijwaren van de geluidstrillingen die autobanden veroorzaken op wegdek.

Maar kun je ook ziek worden van een lelijke omgeving? Het omgekeerde wordt wel beweerd nl dat de omgeving een heilzame werking kan hebben. Dit wordt aangeduid met “healing environment”. Vaak wordt direct de link gelegd met ziekenhuizen. In een ziekenhuis liggen mensen om te herstellen, dus alles wat daarbij helpt is meegenomen. Er bestaan onderzoeken naar de heilzame werking van bepaalde kleuren, die een ziektebeeld gunstig beïnvloeden. Ook wordt bijna altijd aangenomen dat natuur, dus veel groen, genezend werkt.

Een ander item zijn “frisse scholen”, hierbij wordt o.a. gemonitord of klaslokalen voldoende geventileerd worden. Maar is het eigenlijk niet schandalig dat het zover is gekomen, dat er met materialen, die ongezonde vluchtige stoffen afstaan aan de lucht, en door slechte ventilatie in gebouwen, er een ongezonde omgeving is gecreëerd. Ik vind dat we daar mee moeten beginnen nl om alles wat belastend is in onze leefomgeving voor de gezondheid uit te bannen. Geen geluidswallen, maar minder of andere autobanden, gesloten of geen verbrandingssystemen van fossiele brandstoffen, zodat er geen koolmonoxide of CO2 teveel in de lucht komt. Dan leven we binnen enige tijd met zijn allen in een “healing environment”.

Clairette Gitz
Gitz Architecten

Geen opmerkingen:

Een reactie posten