maandag 16 december 2013

Opdracht accepteren die risico op faillissement inhoudt?

positionering
Hub Dohmen
Waargebeurd verhaal met een kritische noot en een gratis advies. Stel, u hebt een bedrijfje met vijf werknemers. Kruidvat vraagt u om tassen en portemonnees te ontwerpen en te maken. U krijgt de algemene voorwaarden van Kruidvat en moet een verklaring tekenen. Daarin staat (kort samengevat) dat u garandeert dat de ontwerpen geen inbreuk maken en dat u aansprakelijk bent voor alle schade van Kruidvat wegens inbreuk. (dit wordt overigens ook vaak als een vrijwaring benoemd). Onder andere voorwaarden wil Kruidvat niet contracteren, ofwel ‘take it or leave it; voor u tien anderen´. Kruidvat vraagt u om “dichtbij Oilily” te gaan zitten, maar of het té dichtbij komt, laat Kruidvat aan u over. Gelet op de slechte markt besluit u om het toch maar te doen. Kruidvat wordt vervolgens op de nek gesprongen door Oilily en legt alle schade bij u neer, alles volgens de algemene voorwaarden en garantieverklaring. Bij de rechter haalt u bakzeil. U moet 216.000 euro schadevergoeding aan Kruidvat betalen. Volgens de rechter, vrij vertaald, huilt u krokodillentranen. U hebt weliswaar maar vijf werknemers, maar u levert aan 175 winkels waaronder Hema. Zo klein bent u dus ook weer niet. Dat Kruidvat in een economisch machtiger positie verkeert dan u wil nog niet zeggen dat u móét contracteren met Kruidvat. U en Kruidvat wisten beiden dat het om riskante producten ging. Een maand later bent u failliet.

Duurzaam bouwen

positionering
Clairette Gitz
Bouwt een vogel een duurzaam nest? Een vogel bouwt primair een nest om eieren te beschermen, sommige vogels verzamelen bouwstoffen zoals takjes en hangen dit aan een boom, eenden dekken het af met eenden-dons om te kunnen gaan foerageren, andere gebruiken bestaande holtes in oevers of gebouwen, maar er zijn ook vogels die een nestruimte eerst versieren om een vrouwelijke vogel te lokken. Veel van deze nesten zijn tijdelijk en voor een bepaald gebruik.

Wat verstaat men onder duurzaam bouwen? Daar bestaat nogal enige spraakverwarring over. Bij sommige gebouwen gaat het over het gebruikte materiaal, of dat belastend is voor het milieu bij toepassing ,bij fabricage en bij sloop. Bij andere gaat het over de energie-belasting die ontstaat doordat het verblijven in het huis of het gebouw gekoeld of verwarmd wordt. Duurzaam wordt ook gebruikt voor de levensduur van een gebouw. Of een gebouw heeft een duurzaam karakter omdat het dierbaar is geworden of een bepaalde status uitstraalt, of omdat het een dusdanige maatvoering of constructie heeft dat het makkelijk voor een ander doel hergebruikt kan worden.

maandag 2 december 2013

Revitaliseren van een website

positionering
Fennard Drenth
Wat een website is, hoef ik u gelukkig niet meer uit te leggen. Revitaliseren van een website is minder bekend. Sterker nog, je komt het bijna nooit tegen. “Nieuw leven inblazen” is misschien wel de beste verklaring van het woord revitaliseren.
Kortom een website revitaliseren is een website nieuw leven inblazen.

Voordelen revitaliseren
Er zijn veel voordelen van dit revitaliseren, waarbij we ons gaan focussen op de belangrijkste.
  • Doelgericht, veranderen wat beter moet. Wat goed is, blijft goed.
  • Goed voor de vindbaarheid, geen compleet nieuwe website maar slechts een aanpassing.
  • Doseerbaarheid van de veranderingen, je branding blijft.
  • Lagere kosten omdat er maar een aantal delen worden aangepast.
  • Bestaand versus nieuw.
Doelgericht, veranderen wat beter moet.
Belangrijk aspect van veel website’s waar nogal vaak niet bij stil wordt gestaan.
Komt het door onze weggooi maatschappij? Ik weet het niet, maar het gebeurt wel.
Omdat je zelf je website wilt kunnen aanpassen, hoef je geen nieuwe website. Zou zonde zijn om een mooi ontwerp met goede teksten niet meer gebruiken.
Het technische gedeelte kan tegenwoordig worden aangepast zonder dat anderen dat zien.

Netwerken

positionering
Mireille van de Riet
De laatste tijd ben ik veel bezig geweest met netwerken. Het resultaat is niet direct meetbaar, maar ineens komen er meer mogelijkheden op mijn pad. De vraag of ik wil inschrijven voor een project voor een museum is daar een goed voorbeeld van. Alleen al die vraag maakt me blij! Door het netwerken ben ik op nieuwe ideeën gekomen en heb ik nieuwe mensen ontmoet die inspirerend zijn. Het is ook prachtig om sommige mensen bezig te zien, zo gepassioneerd en enthousiast. Dat werkt aanstekelijk en dat werkt weer door naar de mensen om je heen. Projecten waar ik voorheen nooit van had gehoord, laat staan voor werd gevraagd die komen nu wel spontaan naar me toe. Het nut van netwerken bestaat dus wel! Gewoon je gezicht laten zien, contact maken en het contact houden. Dit kan heel gemakkelijk met social media. Het doel is niet meer om te verkopen maar om contacten te leggen. Ik hoorde op een symposium de uitspraak: “Het gaat niet om wat je kunt, maar wie je kent”. Zakendoen wordt zo gemakkelijk! Op een ontspannen manier mensen leren kennen met als gevolg op termijn zaken doen. Kortom, een nieuwe kunst!

Mireille van de Riet
www.kunstvanderiet.com