woensdag 17 april 2013

Belastingzaken en dergelijke

Carlotte Grips
Als kind was ik al erg slecht in het bijhouden van de rest van de klas wat rekenen betreft. Dat is nooit meer goed gekomen.

Toen ik aan mijn opleiding voor fotografie begon heb ik ook eerst mijn boeken op cijfermatigheden nagepluisd en toen ik tot de conclusie kwam dat het wel ging, ben ik er aan begonnen, anders was ik volledig “autodidact” gebleven.

In juli 2007 heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en toen werd alles weer ingewikkeld. 2 Jaar lang heb ik me elk kwartaal sufgeploeterd aan de BTW aangifte. Raakte elke keer mijn inlogcodes kwijt, kortom mijn administratie was om het kort door de bocht te zeggen een zootje.

vrijdag 5 april 2013

Collectief particulier opdrachtgeverschap

Clairette Gitz
Er vindt in de bouw -en verwante bedrijven een slagveld aan ontslagen plaats en hypotheken worden nauwelijks verstrekt .Dan vraag je je toch af waar al dat geld dat voortkwam uit winst op bouwwerken gebleven is. Een overzicht van het proces:
Om te bouwen heb je grond nodig. Gronduitgifte verloopt via de gemeente of via een particuliere grondeigenaar.

Tussenlaag 1 : Rente op geleend bedrag voor grondkoop, dus winst voor de bank, winst voor de grondeigenaar.
De grondprijzen verschillen per gemeente en locatie .Op gronduitgifte ten behoeve van kantorenbouw wordt meer verdiend. Wanneer aan gronduitgifte dus geen sociaal plan ten grondslag ligt en dit wordt overgelaten aan marktwerking dan is duidelijk waarom er kantoren leeg staan en er te weinig woningen zijn.

Tussenlaag 2.Winst op soort gronduitgifte bepaalt keuze soort bouwwerk.
Het kan zijn dat de initiatiefnemer bv een projectontwikkelaar niet zelf het bouwwerk gaat gebruiken. De projectontwikkelaar of coƶperatie ontwikkelt een plan i.s.m. ondersteunende partijen. Deze zal winst moeten maken op zijn initiatief om zijn onkosten en bestaan te bekostigen.

donderdag 4 april 2013

Acquisitie met social media?

positionering
Fennard Drenth
Acquisitie of klanten werven, net hoe je het wil noemen, gaat niet zonder communicatie. Communicatie doe je over een communicatiekanaal. De meest bekende communicatiekanalen voor acquisitie zijn telefonie (telemarketing) en direct mailing (brieven). Echter sinds een paar jaar zijn daar ook de sociale media. In dit artikel gaan we de acquisitie met social media uitleggen en toelichten.

Betekenis van acquisitie acqui - si - tie[akkwie' zie(t)sie] («Frans«Latijn) de -woord (vrouwelijk) acquisities
  1. Het aanwerven of verwerven;
  2. Wat men verworven heeft, aanwinst, vooral voor een verzameling, een museum e.d.
Maar wij hebben het over het werven van klanten.

Telemarketing eruit, LinkedIn erin
Jarenlang hebben mijn werknemers afspraken met behulp van telemarketing gemaakt voor onze klanten. Doordat we alleen tijdens kantooruren belden voor onze klanten, was het lastig tijd te maken voor onze eigen acquisitie. Toen ben ik voor onze eigen acquisitie wat dingen gaan proberen via LinkedIn.

Al snel had ik door dat ik met LinkedIn eenvoudig afspraken kon maken met bedrijven uit mijn doelgroep. Groot voordeel daarbij was -en is nog steeds- dat je het buiten kantooruren kunt inzetten. Bovendien is refereren naar LinkedIn een eenvoudige, laagdrempelige manier om een gesprek te beginnen.