maandag 24 juni 2013

“50 tinten grijs” voor meer omzet

positionering
Fennard Drenth
“Vijftig tinten grijs is het eerste deel van de zinderende trilogie die in Amerika en Engeland al honderdduizenden vrouwen in vuur en vlam heeft gezet. Vijftig tinten grijs vertelt hoe de jonge, onbevangen literatuurstudente Anastasia Steele onverwachts in aanraking komt met de charismatische, mysterieuze miljardair Christian Grey.” - Bol.com

Wat kun je als ondernemer, verkoper of marketeer nu leren van een boek als dit? 'Sex sells'? Dat is waar, maar dat is niet het belangrijkste wat ik eruit haal. Dat is 'mysterieuze'. Want we weten allemaal: als je wilt dat iets veel aandacht krijgt, vertel het dan aan 5 mensen en zeg erbij dat verder niemand het mag weten.

Mysterieus gebruiken
Oké, 'mysterieus' werkt dus. Maar hoe gebruik je dat in je verkoop en marketing? Ik leg het uit in een stappenplan en ga er daarin vanuit dat het product of de dienst die vermarkt moet worden al klaar is.

Stap 1: Voorbereiding
Begin met een voorbereiding. Vraag aan een aantal mogelijk geïnteresseerden wat ze van het 'nieuwe product/dienst' zouden vinden en of ze ideeën hebben om het te nóg beter te maken. Neem die antwoorden mee in de omschrijving van het product of de dienst. Stuur vooraf ook vast een 'mysterieuze' aankondiging naar mensen die waarschijnlijk interesse zullen hebben. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld social media als LinkedIn, Facebook (pagina) en Twitter.

woensdag 19 juni 2013

Oude Kleerhangers & dooie duiven

positionering
Koen Houtappels
Leegstand: er is zoveel over geschreven!
Het probleem moge duidelijk zijn. Lege panden, oude kleerhangers & dooie duiven in panden op vaak prachtige locaties. De crisis krijgt de schuld, en de old-skool vastgoedboys blijven gezellig hele dagen samen lunchen, borrelen met de mondvol over de overheid en de banken de schuld geven. #Waar? #Onwaar? #hebbenwijeraanmeegedaan?
Boeit ons eigenlijk niet.

Wij constateren dat de ‘ Nieuwe problemen’ worden aangepakt met ‘ Oude oplossingen’. De markt beweegt niet. Er is een sterke behoefte aan andersdenkenden. #dezogenaamdenieuwegeneratie #isdeoudeversletendan?
Herontwikkeling, exploitatie binnen de huidige markt en sloop zijn zo’n beetje de overgebleven opties….denken we.
Of lastbutforshureleast : wachten op marktherstel!
Welke markt?!

In onze visie is vastgoed onderdeel van zijn omgeving (duuuh).

Wat dacht je ervan om eens samen te werken (= eng) met alle stakeholders & te zoeken naar huurders/gebruikers waarmee je samen kunt groeien. #hetorganischemodel

Ontwikkel de juiste creatieve ideeën, tesamen met een groep experts. (incl. eigenaar) Vorm deze tot concepten, welke Herkenbaar, Inspirerend & Verkoopbaar zijn, middels een integrale aanpak (cocreatie).

maandag 17 juni 2013

Writersblock

positionering
Charlotte Grips
Veel te laat lever ik mijn 2-maandelijkse column aan bij de KvK. Ik baal er van, verkeerde datum opgeschreven en nu toch nog de mogelijkheid om een stukje in te leveren. Ik wilde geen week meer wachten, maar waar schrijf ik deze keer over. Mijn stukje heeft al diverse titels gehad, maar ik weet het gewoon niet.

Ik heb afgelopen maand mijn eerste opdracht in het buitenland gehad, dat was echt fantastisch en wie weet wat daar nog uit voortvloeit, maar ik wil me daar niet op blindstaren dus focus ik me op mijn lopende zaken in het Nederlandse.

Barstensvol ideeën en plannen, aanvragen en projecten, maar wat leveren ze me op de lange termijn uiteindelijk op? Kan ik mijn droom waarmaken en uiteindelijk volledig zelfstandig zijn, zonder baantje ernaast te hebben, of moet ik juist dankbaar zijn dat ik dat wel heb, zodat ik nog enige zekerheid heb. Aangezien het nog wel even “crisis” blijft, althans als ik het nieuws mag geloven, maar ik wil daar niet aan vasthouden. Ik wil als fotograaf een naam neerzetten.

Ik heb sinds kort een heus logo, waar ik heel trots op ben. Een aantal samenwerkingsverbanden opgestart met zzp’ers die net zo enthousiast zijn als ik en daar wordt een mens blij van. Gelukkig kruisen er nog mensen mijn pad die ook een doel voor ogen hebben, om meer creativiteit te laten zien en mooie dingen te maken.

Maar waar schrijf ik dan nu over?

Eigenlijk zit ik al dagen te wachten bij de telefoon (die ik zelf ter hand zal moeten nemen in deze) voor die ene superopdracht. De opdracht waarmee ik een statement kan maken, mijn naam kan laten zien. Morgen, morgen pak ik de telefoon. Elke dag is een dag van uitstel, maar ik wil geen afstel, maar ik merk dat ik nog te weinig doe aan “marketing” dus daar moet verandering inkomen, vandaar toch mijn stukje voor Creatief Zuid.

Mijn naam is Charlotte Grips, ik fotografeer en wil graag mooie dingen maken.

Fijne dag!

vrijdag 7 juni 2013

Healing environment

positionering
Clairette Gitz
Een ongezonde omgeving , daar wil je toch eigenlijk niet in leven. Wanneer wordt een omgeving ongezond genoemd? Vaak gaat het om vervuilde lucht, die niet direct waarneembaar is door bv stank, maar waarbij allerlei stofjes in onze longen komen, die niet bevorderlijk zijn voor onze gezondheid. Deze stofjes zijn meetbaar zoals bv koolmonoxide, bekend, omdat het verstikking veroorzaakt. Ook is overbelasting door geluid ongezond, ook hier zijn regels voor opgesteld en geluidsniveau is ook meetbaar. Een aanwijsbaar gevolg hiervan in onze omgeving zijn geluidswallen, die de achterliggende gebieden vrijwaren van de geluidstrillingen die autobanden veroorzaken op wegdek.

Maar kun je ook ziek worden van een lelijke omgeving? Het omgekeerde wordt wel beweerd nl dat de omgeving een heilzame werking kan hebben. Dit wordt aangeduid met “healing environment”. Vaak wordt direct de link gelegd met ziekenhuizen. In een ziekenhuis liggen mensen om te herstellen, dus alles wat daarbij helpt is meegenomen. Er bestaan onderzoeken naar de heilzame werking van bepaalde kleuren, die een ziektebeeld gunstig beïnvloeden. Ook wordt bijna altijd aangenomen dat natuur, dus veel groen, genezend werkt.

Een ander item zijn “frisse scholen”, hierbij wordt o.a. gemonitord of klaslokalen voldoende geventileerd worden. Maar is het eigenlijk niet schandalig dat het zover is gekomen, dat er met materialen, die ongezonde vluchtige stoffen afstaan aan de lucht, en door slechte ventilatie in gebouwen, er een ongezonde omgeving is gecreëerd. Ik vind dat we daar mee moeten beginnen nl om alles wat belastend is in onze leefomgeving voor de gezondheid uit te bannen. Geen geluidswallen, maar minder of andere autobanden, gesloten of geen verbrandingssystemen van fossiele brandstoffen, zodat er geen koolmonoxide of CO2 teveel in de lucht komt. Dan leven we binnen enige tijd met zijn allen in een “healing environment”.

Clairette Gitz
Gitz Architecten

dinsdag 4 juni 2013

Stijlpikkers ...

positionering
Hub Dohmen
… is de titel van een lied dat ooit door een Amsterdamse rapgroep werd geschreven. Ik citeer hier niet, dit is een nette site ... Een auteursrechtelijk beschermde creatie namaken mag niet. Maar wat als je “slechts” de stijl kopieert? Volgens onze hoogste nationale rechter, de Hoge Raad, mag dat, ook als dat kopiëren nodeloos is en verwarring wekt.

Het criterium “nodeloos verwarring veroorzaken” dateert uit een zaak over hijskranen uit 1953 (over wat we noemen ‘slaafse nabootsing’). Iets auteursrechtelijks viel aan de hijskraan niet te ontdekken en een modelrecht of octrooi zat er ook niet op. Helemaal vogelvrij was de originele hijskraanmaker echter niet: “Nabootsing is alleen dan niet geoorloofd indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg in had kunnen slaan en men door dit na te laten verwarring sticht.” Oftewel: als iets niet beschermd is volgens enig recht van intellectuele eigendom (zoals auteursrecht) en een 100% kopie nodig is voor de functionaliteit, zet er dan ten minste een andere striping op.

Nu weer terug naar de schilderstijl. Het gerechtshof had een schilder die in een schilderij van een ander een kopie van zijn werk zag gedeeltelijk gelijk gegeven door zijn stijl te beschermen met het ‘1953-leerstuk’. Het hof had weliswaar beslist dat het schilderwerk van de ander geen kopie was van het schilderij van de schilder. Wat dat betreft was er dus geen inbreuk op het auteursrecht van de schilder. Het hof vond echter wel dat de stijl was gekopieerd. Een stijl is echter niet auteursrechtelijk beschermd. Het hof vond dit kennelijk zó zuur voor de schilder dat het besliste dat het kopiëren van een stijl dan weliswaar niet auteursrechtelijk verboden is, maar dat het wel onrechtmatig is (volgens het ‘1953-leerstuk’).