vrijdag 5 april 2013

Collectief particulier opdrachtgeverschap

Clairette Gitz
Er vindt in de bouw -en verwante bedrijven een slagveld aan ontslagen plaats en hypotheken worden nauwelijks verstrekt .Dan vraag je je toch af waar al dat geld dat voortkwam uit winst op bouwwerken gebleven is. Een overzicht van het proces:
Om te bouwen heb je grond nodig. Gronduitgifte verloopt via de gemeente of via een particuliere grondeigenaar.

Tussenlaag 1 : Rente op geleend bedrag voor grondkoop, dus winst voor de bank, winst voor de grondeigenaar.
De grondprijzen verschillen per gemeente en locatie .Op gronduitgifte ten behoeve van kantorenbouw wordt meer verdiend. Wanneer aan gronduitgifte dus geen sociaal plan ten grondslag ligt en dit wordt overgelaten aan marktwerking dan is duidelijk waarom er kantoren leeg staan en er te weinig woningen zijn.

Tussenlaag 2.Winst op soort gronduitgifte bepaalt keuze soort bouwwerk.
Het kan zijn dat de initiatiefnemer bv een projectontwikkelaar niet zelf het bouwwerk gaat gebruiken. De projectontwikkelaar of coƶperatie ontwikkelt een plan i.s.m. ondersteunende partijen. Deze zal winst moeten maken op zijn initiatief om zijn onkosten en bestaan te bekostigen.


Tussenlaag 3. De initiatiefnemer die geen gebruiker is betaalt rente aan de bank over een lening en maakt zelf winst met deze lening.
De aannemer maakt winst op de uitvoering en zal als voorinvestering geld lenen bij een bank tegen rente.

Tussenlaag 4. Het uitvoerende bedrijf betaalt rente aan de bank voor een lening en maakt winst op deze lening.
Een makelaar zet het bouwwerk op de markt en vraagt provisie voor zijn diensten. De notaris legt zowel gronduitgifte als woningoverdracht vast in een akte .

Tussenlaag 5. Makelaar en notaris maken winst door provisie op verkoop.
Daarnaast wordt in elke laag ook nog omzetbelasting betaald en doorberekend naar de koper. Maar het resultaat nu is dat de winst van banken door rente op de bouwleningen niet wordt verstrekt voor leningen om te bouwen( bv de hypotheek) en de winst op het bouwproces niet wordt ingezet voor het bouwen zelf.
Al deze tussenlagen ondersteunen het pleit voor CPO, (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Hierbij is de opdrachtgever van een te bouwen huis/gebouw de directe initiatiefnemer, die direct grond afneemt van de gemeente, waardoor er minstens 4 bovengenoemde tussenlagen kunnen worden overgeslagen, waarbij winst op winst en rente op rente kan worden vermeden. Het lijkt een moeizaam proces, maar een architect ,die al deze stappen kent, kan het proces begeleiden.
Het kost tijd, maar zeker minder geld en het geeft de voldoening zelf of samen iets tot stand te brengen. Op deze wijze zou de bouw weer een stimulans krijgen.

Clairette Gitz, Gitz Architecten

Geen opmerkingen:

Een reactie posten