maandag 16 december 2013

Duurzaam bouwen

positionering
Clairette Gitz
Bouwt een vogel een duurzaam nest? Een vogel bouwt primair een nest om eieren te beschermen, sommige vogels verzamelen bouwstoffen zoals takjes en hangen dit aan een boom, eenden dekken het af met eenden-dons om te kunnen gaan foerageren, andere gebruiken bestaande holtes in oevers of gebouwen, maar er zijn ook vogels die een nestruimte eerst versieren om een vrouwelijke vogel te lokken. Veel van deze nesten zijn tijdelijk en voor een bepaald gebruik.

Wat verstaat men onder duurzaam bouwen? Daar bestaat nogal enige spraakverwarring over. Bij sommige gebouwen gaat het over het gebruikte materiaal, of dat belastend is voor het milieu bij toepassing ,bij fabricage en bij sloop. Bij andere gaat het over de energie-belasting die ontstaat doordat het verblijven in het huis of het gebouw gekoeld of verwarmd wordt. Duurzaam wordt ook gebruikt voor de levensduur van een gebouw. Of een gebouw heeft een duurzaam karakter omdat het dierbaar is geworden of een bepaalde status uitstraalt, of omdat het een dusdanige maatvoering of constructie heeft dat het makkelijk voor een ander doel hergebruikt kan worden.

Bij het nest hebben we het niet over duurzaam, dat is functioneel, gemaakt van natuurlijke materialen takjes( behalve af en toe tegenwoordig een sliertje onafbreekbaar plastic ertussen), energiehuishouding wordt geregeld met dons, eksters hergebruiken hun grote nesten, nestkastjes vervangen de kieren in buitenmuren, waar de zwaluwen en andere kleine vogels nestelden.

In de bouw moeten we het woord duurzaam ook maar afschaffen vanwege de boven beschreven spraakverwarring. De ingrepen waar het voor wordt gebruikt hebben allemaal met duurzaamheid te maken, maar het woord dekt niet de gehele mogelijke lading. Het woord duur heeft te maken met een tijdspanne en vervolgens met kosten en die eigenschap wordt met “zaam” aan een object toegedicht.

Laten we beginnen met helderheid in taalgebruik en gewoon benoemen waar het om gaat: hergebruik, renovatie, energie-gebruik of energie-zuinigheid, levensduur en levenscyclus van een gebouw of materiaal.

Clairette Gitz
Gitz Architecten

Geen opmerkingen:

Een reactie posten